Söndagsskoleklass a la' Leif Erlingsson september 2004

http://xmo.lege.net/lektion/Klass,

        Jag måste berätta för er att för ungefär ett år sedan bad jag uppriktigt till Herren om ytterligare Visdom, och också om Kunskap, eftersom jag verkligen kände mig sakna detta.  Och Herren gav, mer frikostigt än jag någonsin hade kunnat drömma om.  Och inte alls som jag hade föreställt mig det.

        Jag visste naturligtvis, när jag "[utbad] mig sådan från Gud", att detta också var vad Joseph Smith [sa att han] hade gjort en gång i tiden.  Han [sa att han] hade gjort det för att han kände osäkerhet om vad som var rätt, vad som var Guds vilja för honom.

        Klass, Jag bär vittnesbörd om att även om jag också en gång kände osäkerhet om vad som var Guds vilja för mig, så gör jag det inte längre.  Nu vet jag min mission.  Att vittna om det jag känner är sant.  Så som jag själv i varje ögonblick förstår dessa begrepp.  Och det innebär ett ansvar och ett eget sökande.

        Jag kommer nu att visa er vad som är rätt, vad det är som Gud vill att ni gör.

        (Klass, det är nu som ni bör studera denna BILD som jag har förberett: http://xmo.lege.net/img/jag_har_haft_en_drom__ja_en_syn.gif)
        Vi kommer nu att gå igenom dessa insikter, för jag har sannerligen haft en dröm, ja, en syn.  Jämför Mormons Bok 1 Nephi 8:9-33; 11:8-36; 12:16-18.

        Klass, notera STIGEN.  Detta är den smala stigen "att vara sann mot sig själv".  Se bilden och jämför 1 Nephi 8:21,22,24,30.  Ni kan också se det.  Klass, ser ni STIGEN?

        Notera RÄCKET.  Detta är "järn"-räcket "rationellt tänkande".  Jämför Mormons Bok 1 Nephi 8:23; 11:25.  Klass, släpp ALDRIG taget om det.  Om ni tappar taget så kommer ni att gå fullständigt FÖRLORADE.

        Notera TRÄDET.  Detta är er BELÖNING.  Detta är Visdomens och Kunskapens träd, dyrbarare än allt annat, vars frukt är vitare och mer underbar, mera åtråvärd och eftersträvansvärd än all annan frukt i Himmelen och på jorden. Jämför Mormons Bok 1 Nephi 8:10-12,26,28; 11:8-9,22-23.

        Men vad måste vi alla ta oss i akt för, klass?  Någon?  -- Ja, DIMMAN.  Irrationalitetens DIMMA och den ensidiga förtröstan på känslor för att finna vägen och sanningen (ignorerandes "Järn"-räcket "rationellt tänkande").  Ni har så rätt.  Vilken underbar klass jag har här i dag.  Ni är så smarta.  Ni kan, om ni vill, också jämföra 1 Nephi 8:23,28,32; 12:17.

        Vad kan hända med oss om vi går förlorade i DIMMAN? Ja? . . .  Det är riktigt.  Vi kan sluta i de olika ORGANISATIONERNA, vi kan förirra oss in i de irrationella filosofierna i olika religioner och mänskliga organisationer.  Det är riktigt.  Ni kanske vill jämföra med 1 Nephi 8:28,32.  Någon annan? . . .  Ja, BYGGNADEN, ja.  Jag kommer till vad det är.

        Den "sanna kyrkans" högmodiga och rymliga byggnad med folk som kastade glåpord och gliringar, begabbade och pekade finger åt dem som kommit fram och åto av Visdomens och Kunskapens frukt, som följer sin gudagivna intelligens och "Järn"-räcket "rationellt tänkande", som Gud i sin kärlek har utgjutit i människornas barns hjärtan, så att de ska kunna ha Guds kärlek, det mest önskvärda som finnes till.  Ja, detta är en verklig FARA.  Vi kan sluta i den BYGGNADEN, om vi inte är försiktiga.  Den byggnad som stänger våra sinnen.  Som gör oss ARROGANTA, och gör att vi tror oss veta bäst.  Ja, det är bara en av dessa irrationella filosofier, men kanske en av de värsta. Ni kanske vill jämföra 1 Nephi 8:26-27,31,33; 11:35-36; 12:18.

        Ahh.  Ni undrar över AVGRUNDEN.  Den orena avgrund, vars djup är helvetets djup, dit blind "följ dina ledare" kan dra dig ned till.  Goda människor som trofast följer sina ledare kan bli hopplöst missledda till avskyvärd omänsklighet.  Inom Mormonismen och inom många andra auktoritära system har det hänt många gånger.  Jag måste varna er för AVGRUNDEN.  Det är det värsta som kan hända er, om ni skulle ansluta er till "den sanna kyrkan".  Eller till något som helst liknande system som "vet att de har rätt".  Jämför Mormons Bok 1 Nephi 12:16.  Ni kan också vilja referera till arbetet "Suddenly Strangers" -- http://suddenlystrangers.com/ -- för hur Mormonismen i det förgångna har fått sina följare att begå fruktansvärd omänsklighet, bara därför att de var människor som trofast följde sina ledare.  Jämför kapitel 16 och framåt.

        Ja?  -- Du säger att vi endast bör studera av kyrkan godkänd litteratur?  Jag är ledsen, men du misslyckades i den här kursen.  Men resten av er klarade er jättebra.  Särskilt du, Grace!  [Det var Grace som kallade mig "Den bästa Söndagsskoleläraren någonsin".:)]

        Jag bär mitt vittnesbörd att jag vet att dessa ting är sanna.  Gå nu ut och gör som ni haven blivit lärda.  I Jesu Kristi namn.  Amen.Leif Erlingsson
13 september 2004

Får kopieras fritt för icke-kommersiella ändamål.En version av denna sida lämplig för nedladdning finns här:  http://xmo.lege.net/lektion/lektion.txt

HOME

Copyleft © 2004 Leif Erlingsson or author.

Updated 13 Sep 2004