Hela den följande texten är Copyright 2005 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.


http://xmo.lege.net/postmormon/

Post-Mormon nätverket

Post-Mormoner är medlemmar av ett snabbt växande nätverk av före detta Mormoner som frivilligt har lämnat Mormonismen (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga).  Vi väljer att inte längre basera våra och våra barns liv på så kallade sanningar dikterade av andra.  Vi tror att sanning är fritt tillgänglig för varje ärlig och ihärdig sökare oavsett trosbekännelse, ålder, ras eller sexuell läggning.

Vi har känt fjärilens metamorfos.  Krafter som väller fram inifrån har tvingat oss att växa bortom Mormonismens gränser.  Och vi har blivit ett löst hopknutet nätverk av vänner och supportgrupper som försöker att hjälpa andra som liksom oss själva också känner behovet av att utforska mening, avsikt och liv bortom Mormonism.  Vi gläder oss över livets mångfald medan vi i fulla mått upplever vår fysiska och kulturella verklighet.  Vi ser oss själva som en del av en mänsklig väv långt rikare än vi har förmåga att förstå, och förundras över detta mirakel.  Vi har kommit att inse att det finns fler sätt att göra gott, att vara god, än vi kan räkna.  Det vi en gång såg som den "smala och raka vägen" har breddats till att innefatta alla vägar som är gynnsamma för individuellt och gemensamt välmående.
Vi ber inte om ursäkt för vår oförmåga att fullt förstå verkligheten eller vår egen existens natur.  Som Albert Einstein sa:
De vackraste ting vi kan uppleva är de gåtfulla.  Det är all sann konsts och vetenskaps källa.  Han för vilken denna känsla är främmande, som inte längre kan stanna upp i förundran och stå hänförd i vördnad, är så gott som död: hans ögon är stängda.

Vi är inte anti-Mormoner; det är inte vår avsikt att förringa andra.  Faktiskt så vill vi behålla allt det goda som kom in i våra liv genom Mormonismen, men vi kommer att vara öppenhjärtliga angående dess förvrängningar och det sätt på vilket dess dogmatism och auktoritärism har visat sig skadlig för många individer, familjer och samhällen.  Vi beklagar det faktum att vår öppenhjärtlighet i detta avseende sårar en del människor, men vi känner att viktig information har förtigits så länge inom den Mormonska gemenskapen att vi måste tala "vad än följderna bliva".
Vi förespråkar inte en annan form av Mormonism eller någon annan religion och vi tror att älska sin nästa börjar med att ge upp anspråket att ha speciell tillgång till sanning.  Vi känner att arrogans åtföljer illusionen att "veta sanningen" och att sådan arrogans leder till ett trångsynt grupptänkande som hämmar personlig utveckling och främjar ett delat samhälle.  Somliga av oss ser oss själva som ateister eller agnostiker medan andra väljer att fortsätta sin andliga resa genom mer traditionella religiösa medel.  Vi respekterar detta val likaväl som vi respekterar de välinformerades val bland vår familj och vänner som väljer att förbli traditionella Mormoner.  Vi känner sorg för dem som väljer okunnighet av något slag, och motarbetar aktivt de få inom Mormonismen som uppmuntrar okunnighet och sprider felaktig information.
Livet är underbart.  Vi rörs av tacksamhetskänslor över de glimtar vi ibland får av dess majestät och gåtfullhet.  Och vi njuter av möjligheten att få kontakt med varandra och dem från många andra sammanhang i livet på sätt långt mer tillfredsställande än vi tidigare upplevt.  Vi skulle välkomna möjligheten att lära känna dig.
I all uppriktighet,

Post-Mormon nätverket

Nätverket startades i USA av Jeff Ricks.  I Sverige är Leif Erlingsson kontaktperson, 08 - 778 50 38.  Den svenska gruppen startade i mars 2004 och växte på mindre än ett år till 20 personer tack vare Internet och kontakter i USA.

Leif Erlingsson
torsdagen den 17 februari 2005

Hela den ovanstående texten är Copyright 2005 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License. (Denna licens innebär att det står envar fritt att kopiera, distribuera, publicera denna text för alla ändamål, även kommersiella, förutsatt att man tydligt anger vem författaren är (Leif Erlingsson), och att inga ändringar görs.)En version av denna artikel lämplig för att sändas med epost kan nedladdas här:  postmormon.txt


Rekommenderad vidare läsning:
Fyra korta essäer om Mormonerna  http://xmo.lege.net/prenumerationen/
Dokumentarkiv  http://xmo.lege.net/doc/
Informationssidor där man kan få svar på frågor om mormonkyrkan, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: http://mormon.lege.net/
Diskussionsforum där man kan ställa och få svar på frågor om mormonkyrkan, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: http://mormon.lege.net/forum/


HOME

Updated  17 February 2005